kontakt@matura100procent.pl

Regulamin

Regulamin

Ka偶dy U偶ytkownik Serwisu Matura100procent, korzystaj膮c z niego automatycznie wyra偶a akceptacj臋 Regulaminu i Polityki Prywatno艣ci.
Z tego powodu serdecznie prosimy o zapoznanie si臋 z jego tre艣ci膮 obu dokument贸w.

  1. Definicje:

W艂a艣cicielem Serwisu jest firma:
TMSK Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Mirowie Starym 26-503, numer budynku 123, NIP: 7991978867, REGON: 520670206, KRS: 0000938287. Zarejestrowana przez S膮d Rejonowy Wsch贸d w Lublinie z siedzib膮 w 艢widniku, IV Wydzia艂 Gospodarstwa Krajowego. Kapita艂 zak艂adowy 5000.00 PLN.聽
E-mail: kontakt@matura100procent.pl.

Administrator – w艂a艣ciciel Serwisu.

Serwis – strona internetowa dost臋pna pod adresem https://www.kursy.matura100procent.pl. Serwis funkcjonuje jako subdomena strony internetowej Matura100procent (adres: https:// www.matura100procent.pl).

Tre艣膰 Serwisu – informacj臋 i zarz膮dzenia og贸lnodost臋pne na stronie Serwisu.

Administrator danych – W艂a艣ciciel Serwisu oraz osoby trzecie, kt贸re na zlecenie i w porozumieniu z W艂a艣cicielem przetwarzaj膮ca dane osobowe w zwi膮zku z dzia艂alno艣ci膮 zarobkow膮, zawodow膮 lub dla realizacji cel贸w statutowych.

Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu.

Rejestracja – proces zak艂adania konta przez u偶ytkownika w Serwisie. Rejestracja wymaga podania danych, niezb臋dnych do korzystania z Serwisu. Pozytywnie zako艅czony proces jest potwierdzony Aktywacj膮.

Aktywacja – przej艣cie pod unikalny adres strony internetowej, przes艂any drog膮 mailow膮 na adres podany w Rejestracji.
Aktywacja konta u偶ytkownik贸w, kt贸rzy dokonali rejestracji w czasie zakupu nie wymaga potwierdzenie poprzez przej艣cie pod unikalny adres strony internetowej.

U偶ytkownik聽– osoba fizyczna lub prawna, kt贸ra dokona艂a Aktywacji w Serwisie.

Kursant – U偶ytkownik, kt贸ry uzyska艂 dost臋p do wybranego kursu wideo.

Autor – U偶ytkownik, kt贸ry stworzy艂 lub/i doda艂 do Serwisu kurs wideo.

Kurs – Zestaw nagra艅 wideo umieszczonych bezpo艣rednie lub po艣rednio (np. poprzez kod osadzenia) w Serwisie pod konkretn膮 nazw膮, do kt贸rych Autor ma prawa autorskie, lub pisemn膮 zgod臋 tw贸rcy.

Zam贸wienie – proces zainicjowany przez U偶ytkownika Serwisu lub osob臋 niezarejestrowan膮 w celu uzyskania dost臋pu do Kursu wideo, wymagaj膮cy dokonania p艂atno艣ci na rzecz Autora lub/i Administratora.

  1. Zakres dzia艂ania Serwisu:

Serwis udost臋pnia U偶ytkownikom platform臋 umo偶liwiaj膮c膮 ogl膮danie Kurs贸w wideo na zasadzie po艣rednictwa pomi臋dzy Autorami, a Kursantami. Za rozliczenia sprzeda偶y Kurs贸w odpowiedzialny jest Administrator. Za tre艣膰 Kurs贸w wideo odpowiedzialni s膮 Autorzy.

Serwis nie udost臋pnia mo偶liwo艣ci pobierania materia艂贸w wideo przez Kursant贸w. Aby ogl膮da膰 Kursy wideo, Kursant musi by膰 w trybie on-line – po艂膮czony z sieci膮 Internet. Wszelkie czynno艣ci maj膮ce na celu skopiowanie lub udost臋pnienie Kurs贸w bez zgody i wiedzy Administratora lub Autora s膮 niezgodnie z regulaminem oraz prawem. Kursy podlegaj膮 ochronie praw autorskich zgodnie z Ustaw膮 Sejmu RP z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  1. Sprzeda偶 Kurs贸w:

U偶ytkownik mo偶e uzyska膰 dost臋p do p艂atnego Kursu po z艂o偶eniu i op艂aceniu Zam贸wienia.

3.1. Stronami umowy sprzeda偶y zawartej poprzez witryn臋 wyst臋puj膮c膮 w sieci pod adresem: www.kursy.matura100procent.pl s膮:

TMSK Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Mirowie Starym 26-503, numer budynku 123, NIP: 7991978867, REGON: 520670206, KRS: 0000938287. Zarejestrowana przez S膮d Rejonowy Wsch贸d w Lublinie z siedzib膮 w 艢widniku, IV Wydzia艂 Gospodarstwa Krajowego. Kapita艂 zak艂adowy 5000.00 PLN, kontakt mailowy: kontakt@matura100procent.pl zwany dalej Sprzedaj膮cym

oraz

ka偶da osoba fizyczna posiadaj膮c膮 pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych (konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj膮c膮 osobowo艣ci prawnej zwana U偶ytkownikiem.

3.2. Sprzeda偶 odbywa si臋 za po艣rednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odleg艂o艣膰, pomi臋dzy sk艂adaj膮cym zam贸wienie, zwanym dalej U偶ytkownikiem, a Sprzedaj膮cym.

3.3. U偶ytkownikiem mo偶e by膰 ka偶da osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz posiadaj膮ca osobiste konto poczty elektronicznej.

3.4. Ka偶da osoba sk艂adaj膮ca zam贸wienie w sklepie internetowym Matura100procent jest zobowi膮zana zapozna膰 si臋 z regulaminem. Nieznajomo艣膰 Regulaminu nie zwalnia U偶ytkownika z przestrzegania zawartych w nim zasad. Rejestracja w Serwisie jest bezp艂atna. W trakcie rejestracji U偶ytkownik zobowi膮zany jest poda膰 dane kontaktowe, umo偶liwiaj膮ce prawid艂ow膮 realizacj臋 zam贸wienia (m.in. prawdziwe imi臋, nazwisko, adres e-mail). Podanie nieprawid艂owych lub niepe艂nych danych mo偶e skutkowa膰 natychmiastowym zerwaniem Umowy.

3.5. Sprzedaj膮cy nie ponosi odpowiedzialno艣ci za b艂臋dy pope艂nione w czasie realizacji zam贸wienia, je艣li dane przedstawione przez U偶ytkownika s膮 nieprawid艂owe lub niepe艂ne. Sprzedaj膮cy zastrzega sobie prawo do zerwania Umowy sprzeda偶y na dowolnym etapie jej realizacji, je艣li posiada zastrze偶enia co do to偶samo艣ci lub intencji U偶ytkownika.

3.6. Podczas dokonywania zakup贸w w sklepie internetowym U偶ytkownik potwierdza fakt zapoznania si臋 z niniejszym regulaminem i potwierdza, 偶e akceptuje go w obowi膮zuj膮cej formie.

3.7. U偶ytkownik korzystaj膮cy z Serwisu, zobowi膮zuje si臋 przestrzega膰 postanowie艅 niniejszego Regulaminu oraz zobowi膮zuje si臋 do przestrzegania przepis贸w prawa przy korzystaniu z Serwisu, a w szczeg贸lno艣ci do przestrzegania przepis贸w ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 z p贸藕n. zm.), a tak偶e do poszanowania d贸br osobistych Administratora Serwisu, Autor贸w, os贸b trzecich oraz poszanowania dobrych obyczaj贸w.

3.7. Ka偶da osoba dokonuj膮c rejestracji w Serwisie staje si臋 jego U偶ytkownikiem i o艣wiadcza, i偶 zapozna艂a si臋 z Regulaminem i zobowi膮zuje si臋 do jego przestrzegania.

3.8. Rejestracja i u偶ytkowanie Serwisu wymaga od U偶ytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email, pos艂ugiwania si臋 nim oraz posiadania program贸w koniecznych do korzystania z zakupionego produktu.

  1. Przedmiot sprzeda偶y:

4.1. Przedmiotem sprzeda偶y s膮 umieszczone w Serwisie produkty elektroniczne tj. w formacie ebook/audio/wideo, pliku pdf, mp3, mov, mp4, avi, lub produkty w wymienionym formacie, kt贸rych pliki s膮 umieszczone na zewn臋trznym serwerze wzgl臋dem Serwisu, a Administrator poprzez Serwis zapewnia U偶ytkownikowi dost臋p do nich.

4.2. Pod poj臋ciem 鈥漞book鈥 nale偶y rozumie膰 publikacj臋 elektroniczn膮 w postaci pliku komputerowego, b臋d膮c膮 odpowiednikiem publikacji tre艣ci dokonywanych w tradycyjnych formach (np. ksi膮偶ka). Dzi臋ki elektronicznej technologii nagra艅 mp3 ebooki mog膮 zawiera膰 鈥 poza tekstami 鈥 grafik臋, d藕wi臋ki i animacje, a tak偶e elementy interaktywne (np. hiper艂膮cza).

4.3. W celu prawid艂owego skorzystania z zakupionego produktu w formie elektronicznej ebook/audio/video wymagana jest instalacja programu do obs艂ugi pliku w formacie: WinRar, Adobe Reader.

4.4. Produkt elektroniczny w formacie ebook/audio/video lub pliku pdf, mp3, mov, mp4, avi mo偶e zosta膰 dostarczany przez Sprzedaj膮cego do U偶ytkownika serwisu za po艣rednictwem poczty email, na wskazany przez U偶ytkownika adres poczty elektronicznej lub udost臋pniany za po艣rednictwem Serwisu 鈥 Klienta ma dost臋p do materia艂贸w ze swojego konta.

4.5. W Serwisie znajduje si臋 specjalna kategoria produkt贸w聽 – kursy b臋d膮ce w trakcie publikacji. To kursy, kt贸ry odcinki s膮 dodawane, a data uzupe艂nienia ich tre艣ci do ko艅ca zosta艂a podana w opisie. 脫w kursy posiadaj膮 w tytule fraz臋 “w trakcie publikacji”. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do mo偶liwo艣ci zmiany parametr贸w kursu takich jak czas trwania, liczba odcink贸w czy ich tre艣膰, gdy偶 mog膮 one ulec zmianie w wyniku nieprzewidzianych okoliczno艣ci, kt贸re wyst膮pi艂y w czasie tworzenia dzie艂a. W sprawie reklamacji i zwrot贸w, kursy te podlegaj膮 takim samym zasad膮 jak przewidziano w niniejszym regulaminie dla reszty kurs贸w.

4.6. Grafiki przez kt贸re Serwis prezentuje kursy U偶ytkownikom nie stanowi膮 integralnej cz臋艣ci kursu. Brak grafik w zawarto艣ci kursu, nie stanowi przyczyny do uwzgl臋dnienia zwrotu, ani reklamacji.

4.7. Czasy trwania film贸w, zawartych w kursach s膮 podane w zaokr膮gleniu i mog膮 nieznacznie odbiega膰 od rzeczywistego czasu trwania nagra艅.

  1. Zasady przyj臋cia i realizacji zam贸wienia:

5.1. Za z艂o偶enie zam贸wienia uwa偶a si臋 wype艂nienie formularza na stronie Serwisu i dokonanie p艂atno艣ci na wskazany przez Sprzedaj膮cego numer rachunku bankowego.

5.2. Rozliczenia transakcji kart膮 kredytow膮 i e-przelewem przeprowadzane s膮 za po艣rednictwem operatora p艂atno艣ci Przelewy24.

5.3. Potwierdzenie przyj臋cia zam贸wienia przez Sprzedaj膮cego, skutkuje zawarciem umowy sprzeda偶y mi臋dzy U偶ytkownikiem, a Sprzedaj膮cym.

5.4. Prawa i obowi膮zku stron wynikaj膮ce z zawartej umowy uregulowane s膮 przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z p贸藕n. zm.) oraz w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niekt贸rych praw konsument贸w oraz o odpowiedzialno艣ci za szkod臋 wyrz膮dzon膮 przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz.U. 2000, poz. 1225 z p贸藕n. zm.).

  1. Zasady realizacji zam贸wienia:

6.1. U偶ytkownik jest zobowi膮zany do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku podania danych nieprawid艂owych Sprzedaj膮cy ma prawo odm贸wi膰 realizacji zam贸wienia, jak r贸wnie偶 ubiega膰 si臋 o zwrot poniesionych koszt贸w.

6.2. Sprzedaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 kontaktu z U偶ytkownikiem za po艣rednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia z艂o偶onego przez U偶ytkownika zam贸wienia.

6.3. Sprzedaj膮cy realizuje zam贸wienie niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie od 1 (jednego) do 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania zap艂aty.

6.4. Za dat臋 otrzymania zap艂aty uwa偶a si臋 zaksi臋gowanie na rachunku Sprzedaj膮cego wp艂aty odpowiadaj膮cej wysoko艣ci ceny towaru.

6.5. Termin realizacji zam贸wienia mo偶e si臋 wyd艂u偶y膰, o czym Sprzedaj膮cy informuje U偶ytkownika elektronicznie wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 na podany przez U偶ytkownika w formularzu adres e-mail i wskazuj膮c jednocze艣nie przewidziany termin realizacji zam贸wienia.

6.6. Je艣li realizacja zam贸wienia op贸藕nia si臋 lub nie dojdzie do skutku z powodu podania b艂臋dnych danych przez Klienta w formularz p艂atniczym 鈥 Sprzedaj膮cy nie podnosi za to odpowiedzialno艣ci.

6.7. Ze wzgl臋du na mo偶liwe prace nad serwisem lub b艂臋dy powstaj膮ce niezale偶nie od Administratora, mog膮 wyst膮pi膰 problemy zwi膮zane z odtwarzaniem film贸w czy pobieraniem materia艂贸w przez konsumenta. Administrator zastrzega sobie prawo do nieuwzgl臋dniania reklamacji i odst膮pienia od umowy z tych powod贸w, gdy偶 zobowi膮zuje si臋 znosi膰 wszystkie usterki w najszybszym mo偶liwym czasie.

6.8. Administrator zastrzega sobie prawo do przekazywania danych U偶ytkownika osob膮 trzecim, kt贸rych dzia艂anie jest niezb臋dne do realizacji zam贸wienia i dzia艂ania strony.

  1. Odst膮pienie od umowy:

7.1. Konsumentowi przys艂uguje prawo do odst膮pienia od umowy zakupu kursu. Odst膮pienie od umowy nast臋puje przez z艂o偶enie o艣wiadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku nabycia kilku Kurs贸w w ramach jednej transakcji konsument powinien wskaza膰, czy odst臋puje od umowy w ca艂o艣ci, czy jedynie w odniesieniu do konkretnego Kursu.

7.2. U偶ytkownik mo偶e zg艂asza膰 odst膮pienie od umowy 聽za pomoc膮聽formularza kontaktowego, drog膮 mailow膮 lub listownie adres: Mir贸w Stary 123, 26-503 Mir贸w Stary.

7.3. W przypadku odst膮pienia od umowy uwa偶a si臋 umow臋 za niezawart膮.

7.3. Prawo do odst膮pienia od umowy wygasa z chwil膮 gdy U偶ytkownik zacznie czyta膰 e-book lub ogl膮da膰/s艂ucha膰 nagranie wideo, lub skorzysta z Us艂ugi w jakikolwiek inny spos贸b. W贸wczas U偶ytkownik zrzeka si臋 prawa do anulowania zakupu na mocy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

  1. Reklamacja:

8.1. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy reklamacji, poniewa偶 produkty oferowane przez Sklep s膮 plikami cyfrowymi. Konsument, kt贸ry kupi produkt jest w stanie skopiowa膰 jego tre艣膰.

8.2. Administrator uwzgl臋dnia reklamacje tylko w przypadku gdy produkt dostarczony Konsumentowi jest uszkodzony, a Administrator posiada mo偶liwo艣膰 weryfikacji tej informacji.

8.3. Rozpatrzenie reklamacji zg艂oszonej przez konsumenta drog膮 mailow膮, zostanie dokonane przez Administratora w ci膮gu 7 dni roboczych.

8.4. Uwaga! Grafiki prezentuj膮ce produkt nie stanowi膮 ich rzeczywistego komponentu. Zg艂aszanie reklamacji z tego powodu jako niezgodno艣膰 produktu z prezentowanym w sklepie nie b臋d膮 uwzgl臋dniane, poniewa偶 ok艂adka nie wp艂ywa na merytoryczn膮 zawarto艣膰 Kurs贸w, kt贸ra jest jego g艂贸wn膮 warto艣ci膮.

  1. Ochrona praw autorskich i ograniczenia w u偶ytkowaniu:

9.1. U偶ytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materia艂贸w zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie w艂asnego u偶ytku osobistego. Wykorzystywanie materia艂贸w w innym zakresie jest dopuszczalne wy艂膮cznie na podstawie wyra藕nej pisemnej zgody udzielonej przez Administratora Serwisu lub Autor贸w poszczeg贸lnych materia艂贸w.

9.2. Niedozwolone jest wykorzystywanie w jakimkolwiek celu, w szczeg贸lno艣ci reklamowym, komercyjnym i promocyjnym, jakichkolwiek tre艣ci zawartych w serwisie, materia艂贸w w formacie pdf, nagra艅 wideo i nagra艅 mp3, plik贸w w formacie avi, mp4, mov, jak r贸wnie偶 udost臋pnianie lub odtwarzanie publiczne, bez wzgl臋du na cel i form臋 tych dzia艂a艅 bez pisemnej zgody Administratora Serwisu lub Autor贸w poszczeg贸lnych materia艂贸w.

9.3. Zwa偶ywszy na ochron臋 przys艂uguj膮cych Administratorowi Serwisu (oraz Autorom) praw autorskich, U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 do niewykorzystywania tre艣ci umieszczonych w Serwisie oraz otrzymanych produkt贸w elektronicznych w spos贸b niezgodny z obowi膮zuj膮cymi przepisami.

9.4. U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 szanowa膰 i zachowywa膰 prawa autorskie autora tre艣ci umieszczonych w Serwisie lub w otrzymanych produktach, a w szczeg贸lno艣ci nie b臋dzie: rozpowszechnia膰, sprzedawa膰, oddawa膰, zamienia膰, przekazywa膰 w jakiejkolwiek formie lub metod膮, modyfikowa膰, udost臋pnia膰 podmiotom trzecim nieodp艂atnie lub odp艂atnie, przerabia膰, publikowa膰, umieszcza膰 on-line w formatach umo偶liwiaj膮cych pobranie pliku; reprodukowa膰, dystrybuowa膰, publikowa膰 w spos贸b samodzielny lub powi膮zany z innymi; u偶ywa膰, rozpowszechnia膰 lub publikowa膰 w jakkolwiek zniewa偶aj膮cy, niestosowny spos贸b, bra膰 udzia艂 w jakimkolwiek dzia艂aniu, kt贸re zmierza艂oby do naruszenia jakichkolwiek przepis贸w prawa, w tym naruszaj膮cych dobra osobiste ich autora.

9.5. U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 r贸wnie偶, 偶e z tre艣ci umieszczonych w Serwisie lub otrzymanych produkt贸w nie b臋dzie usuwa艂 informacji o ich Autorze, ani o przys艂uguj膮cych mu do nich prawach autorskich, lub innych informacji umo偶liwiaj膮cych identyfikacj臋 dzie艂a podlegaj膮cego ochronie.

9.6. Nie ka偶dy kurs zosta艂 wyposa偶ony w spis 藕r贸de艂 do materia艂贸w w nim zawartych. U偶ytkownicy, kt贸rzy chc膮 pozna膰 贸w spis mog膮 zwr贸ci膰 si臋 do Administratora o jego udost臋pnienie, w drodze kontaktu mailowego na adres: kontakt@matura100procent.pl

  1. Dane osobowe i polityka prywatno艣ci:

10.1. U偶ytkownik sk艂adaj膮c zam贸wienie w Serwisie wyra偶a zgod臋 na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Serwisu oraz na ich przetwarzanie dla cel贸w realizacji umowy.

10.2. Nie podanie danych osobowych przez U偶ytkownika lub podanie fa艂szywych danych mo偶e wi膮za膰 si臋 z anulowaniem zam贸wienia przez Administratora.

10.3. U偶ytkownik wyra偶a zgod臋 na przekazywanie jego danych osobowych osobom Autorom oraz trzecim w celu i zakresie niezb臋dnym do prawid艂owej realizacji zam贸wienia, np. serwisowi obs艂uguj膮cym p艂atno艣ci internetowe (punkt 1.9. tego Regulaminu). Je艣li U偶ytkownik wyrazi dodatkow膮 zgod臋, Administrator mo偶e wykorzystywa膰 jego dane w celach marketingowych zwi膮zanych z funkcjonowaniem Sklepu, informowania o nowych produktach, us艂ugach oraz promocjach oferowanych przez Sklep.

10.4. Administratorem danych osobowych jest Firma TMSK. Dane osobowe s膮 chronione zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2016.922 z p贸藕n. zm.).

10.5. Ka偶dy U偶ytkownik mo偶e za偶膮da膰 wgl膮du w przekazane przez siebie dane oraz poprawi膰 je. Do tego celu powinien skorzysta膰 z formularza kontaktowego Serwisu Matura100procent lub wys艂a膰 wiadomo艣膰 e-mail na adres kontakt@matura100procent.pl

10.6. U偶ytkownicy, kt贸rzy zam贸wi膮 przesy艂anie Newslettera akceptuj膮 przesy艂anie wiadomo艣ci drog膮 elektroniczn膮 od Administratora na ich adresy skrzynek email.

10.7. U偶ytkownicy, kt贸ry wyra偶膮 zgod臋 na wykorzystanie numeru w celach marketingowych zgadzaj膮 si臋 na otrzymywanie wiadomo艣ci SMS o aktualnych promocjach Serwisu.

Kupon rabatowy MATURA10

11.1. Zastosowaniu kuponu “MATURA10” uprawnia U偶ytkownika do rabatu -10% od warto艣ci ca艂ego koszyka.

11.2. Ka偶demu u偶ytkownikowi przys艂uguje jednorazowe wykorzystanie kuponu “MATURA10”.

11.3. Kupon dzia艂a tylko w贸wczas gdy minimalna kwota zakupu, t.j. kwota produkt贸w znajduj膮cych si臋 w koszyku wynosi 15 PLN.

11.4. Promocja nie obejmuje produkt贸w ju偶 przecenionych oraz bilet贸w na wydarzenia on-line. Promocja nie 艂膮czy si臋 r贸wnie偶 z innymi kodami rabatowymi.

11.5. Osoby, kt贸re dokona艂y zakupu bez wprowadzenia kuponu w odpowiednie do tego miejsce na stronie Koszyka, lub robi膮c to w b艂臋dny spos贸b nie maj膮 podstaw do ubiegania si臋 o zni偶k臋 po zrealizowaniu zakupu.

11.6. Administrator nie ponowi odpowiedzialno艣ci za sytuacj臋, gdy U偶ytkownik nie otrzyma艂 rabatu, poniewa偶 wprowadzi艂 kupon w b艂臋dny spos贸b, lub rabat nie zosta艂 naliczony ze wzgl臋du na b艂膮d w funkcjonowaniu strony lub przerwanie po艂膮czenia po stronie Administratora lub U偶ytkownika.

11.7. Pozosta艂e kupony – u偶ycie kuponu powoduje naliczenie rabatu o danej warto艣ci. System sklepu odlicza warto艣膰 kuponu od produkt贸w znajduj膮cych si臋 w koszyku automatycznie. Warto艣膰 ta jest zwykle zaokr膮glana do pe艂nej cyfry jedno艣ci z tego wzgl臋du mo偶liwe, 偶e kupon opisywany jako “-10%” mo偶e w rzeczywisto艣ci skutkowa膰 rabatem o innej warto艣ci.

Ograniczenie odpowiedzialno艣ci:

12.1. Serwis nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niew艂a艣ciwe korzystanie z Serwisu. Serwis nie odpowiada za tre艣ci umieszczone w Kursach przez autor贸w.

Postanowienia ko艅cowe:

13.1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminem podlegaj膮 przepisom z 聽Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego, Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

13.2. Prawem w艂a艣ciwym dla umowy pomi臋dzy U偶ytkownikiem, a Administratorem jest prawo polskie. Wszelkie spory zwi膮zane z realizacj膮 umowy b臋d膮 rozstrzygane przez w艂a艣ciwe polskie s膮dy powszechne.

13.3. U偶ytkownik w ka偶dej chwili mo偶e usun膮膰 swoje konto w Serwisie wysy艂aj膮c wniosek e-mailem na adres kontakt@matura100procent.pl. Email musi by膰 wys艂any z skrzynki pocztowej u偶ytej do zarejestrowania konta. W temacie maila u偶ytkownik wpisuje 鈥濽suwam konto鈥. O usuni臋ciu konta, u偶ytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany drog膮 mailow膮.

13.4. Administrator zastrzega sobie prawo do usuni臋cia konta z bazy Serwisu, U偶ytkownika kt贸ry budzi wszelkie w膮tpliwo艣膰 co do swojej rzetelno艣ci i ch臋ci wykorzystania Sklepu oraz produkt贸w przez niego oferowanych.

13.5. Matura100procent nie posiada kodeksu dobrych praktyk.

13.6. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany tre艣ci Regulaminu. O istotnych zmianach w Regulaminie Administrator jest zobowi膮zany poinformowa膰 Autor贸w i U偶ytkownik贸w Kurs贸w.